Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop van HET SCHAEF – IKMAAK , met ondernemingsnummer BE 0886.128.157  met zetel te Bornem, Beerdonkstraat 20, 2880 BORNEM, hierna de verkoper of wij/ons genoemd. Deze algemene voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Stoeterij Het Schaef-De Landtsheeer Stefaan  en van de gebruikers van de Stoeterij het Schaef – IKMAAK  webshop, hierna de klant of u/uw; met betrekking tot de producten die wij via deze webshop aanbieden.

Door de webshop van de verkoper te gebruiken, het plaatsen van reservaties en bestellingen, aanvaard de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voordat u deze webshop gebruikt, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Stoeterij Het Schaef-De Landtsheer Stefaan kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na aanpassing veronderstelt dat de klant deze heeft aanvaard.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de Algemene Voorwaarden van derden niet door de verkoper erkend.

Indien één van deze voorwaarde nom welke reden dan ook, niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

De voertaal van de afgesloten overeenkomst is Nederlands, in geval van onduidelijkheid kan de klant contact nemen met [email protected] 

2 Aanbod en bestelling

De afbeeldingen bij onze producten zijn illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Het is mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. De verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Bij vragen kan de klant steeds contact nemen via [email protected] of via telefoon 0477/603415 .

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

STOETERIJ HET SCHAEF heeft het recht de bestellingen te weigeren indien de voorraad uitgeput is, of het product niet langer beschikbaar is; indien er kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

Indien wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen uw bestelling in dit geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. Terugbetaling wordt gegarandeerd.

3 Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waar voor Stoeterij Het Schaef - IKMAAK webshop de levering toestaat, nl. België en Nederland

U kiest de wijze van levering : verzending met de post of afhaling op afspraak vooraf Beerdonkstraat 20  te 2880 BORNEM.

Tijdens de bestelprocedure krijgt u een indicatie van de verzendkosten. Deze worden mee afgehandeld door onze betalingsprovider.

Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

4 Prijzen

De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Stoeterij Het Schaef-De Landtsheer Stefaan behoudt zich het recht om eventuele fouten recht te zetten. De prijzen zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de Belgische BTW inbegrepen.

De betaling gebeurt via de mogelijkheden, aangeboden op deze webshop. Bij vragen of onduidelijkheden kan u ons steeds contacteren [email protected] of +32 (0)477/603415

5 Bevestiging bestelling

Nadat het systeem de betaling van de Klant heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper de bestelling via e-mail.

6 Levering

De levering is voorlopig enkel mogelijk in België en Nederland. Wij doen het mogelijke om de bestelde producten tijdig te verzamelen. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en desgevallend afhankelijk van de leveringsdatum van onze Leverancier. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige reservering van één van zijn Leveranciers.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van een levering door toedoen van de vervoerder.

7 Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kostenloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel na voorafgaande afspraak Beerdonkstraat 20, 2880 Bornem . Het artikel dient te worden afgegeven in de originele verpakking en voorzien van het originele prijskaartje, samen met het retourformulier volledig ingevuld. De Klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De Klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het ingevulde retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres : Stoeterij Het Schaef, De Landtsheer Stefaan, Beerdonkstraat 20 , 2880 BORNEM – BELGIË

De Klant staat voor elke wijzen van terugzending zelf in voor de kosten.

In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel ongebruikt, onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is, en zicht in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten, geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald, of indien gewenst, kan de Klant ook voor een tegoedbon opteren.

De mogelijkheden voor retour gelden niet voor producten die geïndividualiseerd zijn of volgens uw klantspecificaties werden gepersonaliseerd.

8 Garantie

Elk probleem en / of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming, moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan Stoeterij Het Schaef, De Landtsheer Stefaan, Beerdonkstraat20, 2880 BORNEM  - BELGIË of via een mail naar [email protected]

De garantie is niet van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergeringen van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of incorrect gebruik.

9 Handtekening en bewijs

De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijke voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als aanvaarding aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10 Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stoeterij Het Schaef , die zich aan de Wet Persoonsregistraties houdt en uw gegevens niet zal verstrekken aan Derden. Stoeterij Het Schaef respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. U kan, overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, uw gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Stoeterij Het Schaef  uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.

11 Aansprakelijkheid voor gebruik website

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site / webshop geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enig andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

12 Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de zetels van het Arrondissement Mechelen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden, of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 

Privacyverklaring

1 De persoonsgegevens die worden verwerkt

Stoeterij Het Schaef  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stoeterij Het Schaef , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt en / of omdat u deze verstrekt bij een aankoop op de webshop. Stoeterij Het Schaef kan de volgende persoonsgegevens verwerken :

-             Uw voor- en achternaam

-             Uw adresgegevens

-             Uw telefoonnummer

-             Uw e-mail adres

-             Uw IP-adres

2 Waarom Stoeterij Het Schaef  gegevens nodig heeft

Stoeterij Het Schaef verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen en / of om u schriftelijk (per e-mail en / of per post) te kunnen benaderen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kan Stoeterij Het Schaef uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

3 Hoe lang Stoeterij Het Schaef gegevens bewaart

Stoeterij Het Schaef bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

4 Delen met anderen

Stoeterij Het Schaef  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5 In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stoeterij Het Schaef worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor de analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Stoeterij Het Schaef gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden worden niet aan derden verstrekt.

6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7 Beveiligen

Stoeterij Het Schaef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stoeterij Het Schaef verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stoeterij Het Schaef op via [email protected]

Stoeterij Het Schaef – De Landtsheer Stefaan  is als volgt te bereiken

Beerdonkstraat 20  te 2880 BORNEM

BE 0886.128.157

0477/603415

[email protected]

 

Cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren op te slaan, inzichten te krijgen in bezoekersgedrag, maar ook om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Onder 'Cookievoorkeuren' kunt u uw voorkeuren opslaan. Door op 'Alle cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

 

Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kostenloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel na voorafgaande afspraak bij Stoeterij Het Schaef Beerdonkstraat 20  te 2880 BORNEM. Het artikel dient in te worden afgegeven in de originele verpakking en voorzien van het originele prijskaartje, samen met het retourformulier volledig ingevuld. De Klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De Klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het ingevulde retourformulier te worden verzonden aan volgend retouradres  : Stoeterij Het Schaef, De Landtsheer Stefaan, Beerdonkstraat 20 , 2880 BORNEM.

De Klant staat voor elke wijzen van terugzending zelf in voor de kosten.

In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel ongebruikt, onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is, en zicht in de originele verpakking bevindt.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten, geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald, of indien gewenst, kan de Klant ook voor een tegoedbon opteren.

De mogelijkheden voor retour gelden niet voor producten die geïndividualiseerd zijn of volgens uw klantspecificaties werden gepersonaliseerd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »